Význam „Plávania“

Asset 2babyzblnk

Plávanie v „Plaveckých jasličkách“ Vám prináša v prvom rade radosť detí z vody formou hier a riekaniek.

Napreduje správny psychomotorický vývoj Vašich detí, utužovanie citových vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom.

Plávanie ako také je možno chápať ako harmonický pohyb vo vode.

Pod pojmom „Plávanie dojčiat a batoliat“ si nemožno predstaviť klasické plávanie.

Dieťa v tomto veku nie je schopné pochopiť a ani zvládnuť pohyb  plaveckých spôsobov (nevie skoordinovať pohyb tela).

Ďalším neprehliadnuteľným faktom je aj otužovanie detí, čo je veľmi vhodné na podporu imunitného systému.

Dieťatko si pohybom vo vode posilňuje svalstvo.

Pre dieťa do 1 roka je to jedna z mála pohybových aktivít.

Zlepšuje sa spánok dieťatka.